ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสุขภาพเบื้องต้น นักเรียนชั้นป.1

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้น ป.1

วันนี้ ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บร.สาขา 1 จะดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนักเรียนระดับชั้น ป.1  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมีการตรวจด้านต่างๆ ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  1. ความครอบคลุมการรับวัคซีน
  2. การเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้วเพื่อคัดกรองภาวะซีด
  3. ตรวจวัดสายตา
  4. ตรวจสุขภาพฟัน

แชร์ข่าวนี้