ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6

ด้วยศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.บร.สาขา 1 จะดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.6 ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ซึ่งการตรวจดังกล่าวจะดำเนินการด้านต่างๆ ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  1. ความครอบคลุมการรับวัคซีน
  2. การเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้วเพื่อคัดกรองภาวะซีด
  3. ตรวจวัดสายตา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  1. ฉีดวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก

จึงขอสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองในการให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น หากผู้ปกครองอนุญาตให้ตรวจ โปรดนำสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเล่มสีชมพูมาด้วย

ทั้งนี้ส่งแบบตอบรับได้ที่ครูประจำชั้นภายในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ ป.1

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ ป.6

แชร์ข่าวนี้