ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียน GrapeSEED

วันนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรายงานตัวและจัดปฐมนิเทศนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียน GrapeSEED ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียน, การแต่งกาย, การรับคูปองสิทธิ์เรียนฟรี, การรับรายงานตัว, การชำระค่าบำรุงการศึกษาและชำระค่าสื่อโปรแกรม GrapeSEED

แชร์ข่าวนี้