ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาฯ บุคลากรทางการลูกเสือ

  

  

  

  

  

  

เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย คุณครูพิชิต มีสุข, คุณครูปารุสก์ งามสะพรั่ง, คุณครูศุภกร วงศ์ทองเจริญ และคุณครูอดินันท์ ศรีชมภู ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาชิกสมาคมวิทยากรลูกเสือบุรีรัมย์และบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านความรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

แชร์ข่าวนี้