ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์ไพรัช จันทร์งาม)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561  อาจารย์ไพรัช จันทร์งาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับเทคนิคการตัดกระดาษแผ่นเดียวอย่างไร ให้ตัวคนสอดเข้าไปในกระดาษได้โดยที่กระดาษไม่ขาด ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

แชร์ข่าวนี้