ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

  

  

  

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์ไพรัช จันทร์งาม)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561  อาจารย์ไพรัช จันทร์งาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดมุมและการสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ (ครึ่งวงกลม) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้