ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ฯ

วันนี้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าแข่งขันในมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5  โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

  1. กิจกรรมแอโรบิก ป.1-ป.6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง 94.01  คะแนน
  2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 ได้รับรางวัล ลำดับที่ 4 ระดับเหรียญทอง  90 คะแนน
  3. กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน 70 คะแนน
  4. กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 62 คะแนน

แชร์ข่าวนี้