ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “กรองน้ำให้ใสสะอาด” อนุบาล 3/1

วันนี้ ห้องเรียนอนุบาล 3/1 จัดกิจกรรม “กรองน้ำให้ใสสะอาด” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองวิธีการกรองน้ำอย่างไรให้ได้น้ำสะอาดเพื่อการใช้งานสาธารณูปโภคต่อไป

แชร์ข่าวนี้