ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “การสร้างสิ่งประดิษฐ์รูปเรขาคณิต” อนุบาล 3/3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับอนุบาล 3/3 จัดกิจกรรม “การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รูปเรขาคณิต” เพื่อเสริมสร้างจินตนาการของนักเรียน จากวัสดุ และรูปทรงต่างๆ ให้เกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ตามจินตนาการของตนเอง

แชร์ข่าวนี้