ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาสาธิต ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกีฬาสีครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้นักเรียนหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนใจฝึกซ้อมกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัย ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย

ประธานเปิดงาน อาจารย์ ดร.โกวิทวัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมในโครงการ  การแข่งขันวิ่งกระสอบ  ชักเย่อ ฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล วิ่งเปี้ยว  แบดมินตัน

   ช

 

                 

                        

แชร์ข่าวนี้