ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและสำรวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เรียนผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสาธิตทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเน้นย้ำในเรื่องการดูแลตนเองของนักเรียน และผู้ปกครองที่เข้ามาส่งนักเรียนในบริเวณโรงเรียน

ขอความร่วมมือให้นักเรียน ผู้ปกครอง  ครู และบุคลากรทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่ชุมชน

นักเรียน ผู้ปกครองท่านใด ที่มาจาก หรือใกล้ชิดผู้ที่มาจาก จังหวัดสมุทรสาคร ให้แจ้งครูประจำชั้น เพื่อแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป

ถึงแม้ว่า ในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีมาตรการเฝ้าระวังมาโดยตลอด  ตั้งแต่เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โดยการวัดไข้ของนักเรียนและผู้ปกครองทุกคน  จัดอ่างล้างมือ และเจลล้างมือ ในบริเวณที่นักเรียนสามารถใช้ได้ง่าย   คัดกรองนักเรียนที่ป่วยไม่ให้มาโรงเรียนนั้น  แต่ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสดังกล่าวอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ ทางโรงเรียนจึงขอเน้นย้ำมาอีกครั้ง

เราจะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไม่ให้แพร่กระจายได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีมาตรการตรวจการเข้าออกมหาวิทยาลัยตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ประตูที่เข้า-ออก หลัก คือ ประตู 1 (ทางด้านองค์พระฯ)

ประตู 5 (สระเก็บน้ำ)
ภาคเช้า เปิด 06.00-10.00 น.
ภาคบ่าย เปิด 15.00-17.00 น

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แชร์ข่าวนี้