ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคณิตศาสตร์ “ระดับปฐมวัย”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนปฐมวัย (ตั้งแต่ระดับบริบาล – อนุบาล 3) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิด ฝึกคำนวณ และได้สังเกต เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต

 

แชร์ข่าวนี้