ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแสดงศักยภาพและผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการแสดงศักยภาพและผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และระดับปฐมวัย ที่มีพัฒนาการด้านการเรียน ร่างกาย และจิตใจที่ดี พร้อมทั้งชมชุดการแสดงพิธีเปิด ในชุด “พ่อของแผ่นดิน” โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา และเดินเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมผลงานของนักเรียนแต่ละซุ้มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา และซุ้มผลงานการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและครูผู้สอน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการประกวดดนตรีไทย ประกวดร้องเพลง และประกวดคัฟเวอร์แดนซ์ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก

แชร์ข่าวนี้