ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนรับรางวัล การแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล การแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

การแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ จัดโดย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2561

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1,500 บาท

เด็กชายรัชพล ประจญศานต์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

 

 

 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีม 2 คน ระดับประถมศึกษา  เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

1. เด็กชายรัชพล ประจญศานต์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

2. เด็กณัฏฐพล ธรรมวิเศษ   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

  

แชร์ข่าวนี้