ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโครงการต้นกล้าสาธิตบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมโครงการต้นกล้าสาธิตบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการ “ต้นกล้าสาธิตบัณฑิตน้อย และวันแห่งความสำเร็จ” ในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและประกาศเกียรติคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 และ เพื่ออบรมคุณธรรมสู่การเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนร่วมถ่ายแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6

แชร์ข่าวนี้