ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนเมื่อวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น ทั้งนี้ กระบวนการประเมินพัฒนาการ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารด้านล่างนี้

>> ดาวน์โหลด <<

แชร์ข่าวนี้