ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมสู่การเป็นเยาวชนที่ดีของชาติและวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2560

ภาพพิธีมอบวุฒิบัตร  ระดับปฐมวัย   ดาวน์โหลด

ภาพพิธีมอบเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  ดาวน์โหลด

ภาพพิธีบายศรีสู่ขวัญ  ดาวน์โหลด

 

แชร์ข่าวนี้