ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และประเมินพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้ กำหนดการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครเข้าเรียน ที่ได้บันทึกข้อมูลพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว     ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเมินพัฒนาการ ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

>> ดาวน์โหลดรายชื่อ <<

แชร์ข่าวนี้