ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตฯ สอบสัมภาษณ์ และประเมินพัฒนาการนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1ห้องเรียนปกติ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และประเมินพัฒนาการนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมห้องสอบ และให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ ทั้งระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย

แชร์ข่าวนี้