ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561

  

  

 

  

 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษต่อที่ประชุมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   อีกทั้ง คณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดยอาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และที่กำลังดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ  ดังนี้

  1. แนะนำบุคลากรใหม่
  2. รายงานผลการจัดกิจกรรม
  3. รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
  4. เสวนา/รับฟัง ความคิดเห็นจากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ⇒ คลิกที่นี่ ⇐

แชร์ข่าวนี้