ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

โครงการ TEDET ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) รับสมัครนักเรียนเพื่อประเมินตนเองในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยสนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครสอบตั้งแต่ระดับชั้น ป.2 – ป.6  ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ พร้อมชำระค่าสมัครสอบที่คุณครูประจำชั้น ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศกุร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561

ค่าสมัครสอบ

วิชาคณิตศาสตร์  150 บาท

วิชาวิทยาศาสตร์  150 บาท

กำหนดการวันสอบประเมินวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
ระดับประถมศึกษา เวลา 08.30 – 12.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tedet.ac.th

แชร์ข่าวนี้