ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ที่ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ทั้งนี้เพื่อรณรงค์และสร้างภูมิความรู้เกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด ประเภทต่างๆ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ด.ต.หญิงสุทธิพร ไชยวิเศษ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ และคณะ ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้

  

  

  

  

  

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม ⇒ คลิกที่นี่ ⇐

แชร์ข่าวนี้