ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ Merry Christmas and Happy New Year 2021

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ Merry Christmas and Happy New Year 2021 ขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

โดยมีนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกระดับชั้นเข้าร่วมงาน

กำหนดการโดยประมาณ

09.30 น. ประธานในพิธี อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ กล่าวเปิดโครงการ Merry Christmas and Happy New Year 2021

09.40 น. การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ชื่อชุด Merry Christmas and Happy New Year

09.50 น. การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/1 ชื่อชุด Dance We Wish You A Merry Christmas

10.00 น. มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในโครงการ

10.20 น. ตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสมาสต์

10.30 น. ซานตาคลอสให้ความรู้แก่นักเรียน

10.50 น. การแสดงของตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ชื่อชุด Christmas  dance

11.00 น. จับฉลากรางวัลพิเศษให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ และท่านผู้ปกครอง ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

หลังจากนั้น เป็นการจับฉลากแลกของขวัญ ของนักเรียน

12.00 น. ประธานกล่าวปิดโครงการ

 

การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการผนวก 2 กิจกรรมเข้าด้วยกันคือวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่

เนื่องจากวันคริสมาสต์ คือการฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก

โรงเรียนสาธิตฯ มีคุณครูและนักเรียน เป็นชาวต่างชาติ และนับถือศาสนาคริสต์

ทางโรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับวันสำคัญของศาสนาคริสต์  เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบเกี่ยวกับวันสำคัญ ประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง

โดยมี Mr.David Patrick Hansnip  ให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสมาสต์

สำหรับวันปีใหม่สากล คือวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี จึงมีการมอบของขวัญให้กัน ระหว่างนักเรียน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ ภายในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ

 

หลักการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส Covid -19

ก่อนเข้างานทางโรงเรียนมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ นักเรียน ก่อนเข้างานทุกคน  และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ทุกคน ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับพื้นที่เสี่ยง

    ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร กล่าวเปิดงาน

  คุณครูจิตวดี วังสนาม กล่าววัตถุประสงค์ ในการจัดงาน

 

     ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมงาน

 

  คุณครูอดินันท์ ศรีชมภู และคุณครู อภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ พิธีกร

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดในโครงการ

 

 

 การประกวดชุดแต่งกายดีเด่น         

การแสดงของนักเรียน

  

 

  

  

 

การจับฉลาก แลกเปลี่ยนของขวัญ และจับฉลากรางวัลใหญ่

 

      

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้