ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในรายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง รูปร่าง รูปทรงของสิ่งก่อสร้าง ตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้