ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการสอบ TEDET ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสนามสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561

  

  

  

  

แชร์ข่าวนี้