ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

แชร์ข่าวนี้