ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ตามที่สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและศักยภาพเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันในรอบสอง ระดับประเทศ

ทั้งนี้นักเรียนของเรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันจำนวน 12 คน โดยครั้งนี้ยืนยันเข้าร่วมสอบ ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ศูนย์สอบที่ 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทั้งหมดจำนวน 10 คน รายชื่อมีดังนี้

1.เด็กชายคูณฤกษ์ สมกิจศิริ
2.เด็กชายเดชภพ จันทนะสาโร
3.เด็กชายณัฐณนนท์ บุพโต
4.เด็กชายณฤภัค กาญจนอัครเดช
5.เด็กหญิงเณย์ ชัยอริยวรวัฒน์
6.เด็กหญิงชาคริยา ตั้งบวรธรรมา
7.เด็กหญิงณิฌา โรจน์รัตน์ศิริกุล
8.เด็กหญิงธนภรณ์ ปิยะวงศ์
9.เด็กหญิงนภัสนันท์ อดุลรัมย์
10.เด็กหญิงวรัญชลี อันทรง

คุณครูผู้ดูแลนักเรียนในการเดินทางไปสอบแข่งขัน
1.คุณครูกุสุมา บุญทา
2.คุณครูขัตติยา จันตั้งอัด

 

แชร์ข่าวนี้