ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์อรรจนีย์ ศรีธรรมศาสตร์)

วันนี้ อาจารย์อรรจนีย์ ศรีธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้ทำกิจกรรมกลุ่มเชื่อมโยงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง การทำทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้