ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาดนตรี โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาดนตรี โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์คณิต พรหมนิล)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์คณิต พรหมนิล อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3  เข้าเรียนในรายวิชาดนตรี  ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้