ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาดนตรี โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาดนตรี  โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์เอกชัย ธีรภัคสิริ)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2561 อาจารย์เอกชัย ธีรภัคสิริ อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  เข้าเรียนในรายวิชาดนตรี ณ ห้องปฏิบัติการเปียโน ตึก 10 คณะครุศาสตร์  ตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้