ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาทัศนศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์)

เมื่อวัน ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ในรายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นผิว ตามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้