ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชานาฏศิลป์ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์ภูวนัย กาฬวงศ์ )

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  อาจารย์ภูวนัย กาฬวงศ์ อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในรายวิชานาฏศิลป์  ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

แชร์ข่าวนี้