ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์

การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ (อาจารย์ภานรินทร์ ไทยจันทรารักษ์)

เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ภานรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ โดยคณาจารย์คณะครุศาสตร์  ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น

แชร์ข่าวนี้