ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด

2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดและหาแนวร่วมในการปราบปรามยาเสพติด

แชร์ข่าวนี้