ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “สดุดีครูกลอนสุนทรภู่” ณ ลานอาคาร 27  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้