ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน เป็นเวีทีให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความสามารถ ตามซุ้มกิจกรรมและฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ต่างๆ และในวันนี้ อจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กล่าวชื่นชมและให้โอวาท กับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนและเยาวชนดีเด่น จำนวน 2 คน คือ เด็กหญิงรมิตา เสนานุฤทธิ์ และเด็กหญิงรชยา แช่มรัมย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร และอุปกรณ์อื่นๆ เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา

แชร์ข่าวนี้