ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ลูกได้สำนึก ตระหนัก ซาบซึ้งมีความกตัญญูในพระคุณของแม่ เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. กิจกรรมเผยแพร่พระคุณแม่ มีการประกวดผลงานนักเรียน และการแสดงของนักเรียน
3. มอบเกียรติบัตรคุณแม่ตัวอย่างประจำปี 2566
4. มอบเกียรติบัตรครูต้นแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5. จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวด

 

รายนามคุณแม่ตัวอย่าง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

แชร์ข่าวนี้