ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

ได้แสดง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ปี 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560         ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์   ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก

แชร์ข่าวนี้