ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการ ก่อสร้างสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการเปิดประชุมโครงการก่อสร้างหลังคลุมอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต โดยมี ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ บริษัทที่รับจ้างคือ นิวัฒน์วัสดุ จำกัด เริ่มดำเนินการ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สิ้นสุดโครงการ 2 ธันวาคม 2565 มีพื้นที่ใช้งานประมาณ 1,200 ตร.ม. รวมเวที ห้องน้ำ
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์นี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และสามารถบริการทางวิชาการได้ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูง
ที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้

                

แชร์ข่าวนี้