ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้

แชร์ข่าวนี้