ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมบริจาค โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน

ขอเชิญชวนร่วมบริจาค ในโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน

เรียน ผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ได้สร้างปัญหาในสังคมไทยเป็นอย่างมาก สถานศึกษาต้องเลื่อนเปิดการเรียน ร้านค้า ธุรกิจต่างๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาหน่วยงานสาธารณสุขได้ทุ่มเทแรงกาย เสียสละ ทำงานที่เสี่ยงอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในการจัดการกับการระบาดของโรคร้ายนี้ให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ลูกหลานได้กลับมาเรียนตามปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา ได้เชิญชวนชาวบุรีรัมย์ร่วมบริจาคทรัพย์ในโครงการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน เลขที่บัญชี 4271276366 ธ.กรุงศรี สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน-28 กรกฎาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้