ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมปรึกษาหารือและรับทราบความก้าวหน้าทางพัฒนาการ ของนักเรียน แนวทางปรับปรุงแก้ไข และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอเรียนเชิญท่านประชุม ในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน  2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้