ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เนื่องในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น และได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ บัดนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นได้บรรลุผล และเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โรงเรียนจึงได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ดังรายละเอียดนี้

1. การแข่งขันการตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันการสร้างแบบจำลอง อวัยวะภายใน ประเภททีม
3. การแข่งขันการสร้างแบบจำลองเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ประเภททีม
4. การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนไกล

นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แชร์ข่าวนี้