ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559

วันนี้ อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่เคยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จำนวน ๑๒ คน จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ในพิธีซ้อมใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมีกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มีนาคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม  คลิก

 

แชร์ข่าวนี้