ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งครูประจำชั้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนเนื่องจากสถานการณ์ Covid -19

และในปัจจุบัน สถานการณ์ดังกล่าว ได้บรรเทาลงแล้ว ทางโรงเรียนสาธิตจึงได้ปรับห้องเรียนใหม่ และมีครูประจำชั้น บริบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

 

 

แชร์ข่าวนี้