ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณแม่ตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการคัดเลือกคุณแม่ตัวอย่าง ในแต่ละห้องเรียน จากการคัดเลือกของผู้ปกครองในห้องเรียนเดียวกัน ดังนี้

แชร์ข่าวนี้