ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามช้างอารีนา ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

​ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามช้างอารีนา ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันพฤหัสที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ชั้นอนุบาล ๑ ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สนามช้างอารีนา ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา​ ตนเอง อย่างต่อเนื่อง
​๒) เพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
​๓) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถพัฒนาตนเองได้
​๔) เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์และสถานที่จริง

แชร์ข่าวนี้