ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนสาธิตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 คุณครูจิรัฐิพร นวนสาย ได้พาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จำนวน 2 คน คือ เด็กหญิงรชยา แช่มรัมย์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6/1 และ เด็กหญิงรมิตา เสนานุฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ไปเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมรับโล่และเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้