ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายพสิษฐ์ ชัยอริยวรวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้