ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร โครงการ GrapeSEED เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนเลิศหล้า

ผู้อำนวยการ นำบุคลากร โครงการ GrapeSEED เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนเลิศหล้า

เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายปารุสก์ งามสะพรั่ง, Mr. Adam Crittenden, Mr. Dexter Vann Culp และ Ms. Geraldine L. Nakornsan เดินทางไปโรงเรียนเลิศหล้า เขตเพชรเกษม กทม. เพื่อร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสื่อการสอนเพื่อการสื่อสาร GrapeSEED English for Children และเพื่อพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ การอบรมครั้งนี้มีครูผู้มีประสบการณ์ตรงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ได้แบ่งปันและถ่ายทอด ความรู้สู่ผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 มีครูชาวต่างชาติใหม่ 2 คนซึ่งมีประสบการณ์การสอนและสำเร็จการศึกษาจากสาขาต่างๆดังนี้ 1. Mr. Adam Crittenden, Australian University of Sydney , Literature and history Dip. in Education (Secondary Teaching), Univ. of New England TESOL Cert. IV (UNSW) 2. Ms. Geraldine Llesis Nakornsan, Filipino Elementary Education, majoring in English and minoring in Mathematics หัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับ ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร การเรียนรู้ภาษาที่สองของเด็ก การใช้สื่อการสอนต่างๆ และเทคนิคการสอน On 8th -11th May 2017, Dr. Kovit Vajarintrangoon, the director, and 4 staff in Dept. of Foreign Languages i.e. Mr. Parus Ngamsaprang, Mr. Adam Crittenden, Mr. Dexter Vann Culp and Mrs. Geraldine L. Nakornsan have travelled to Lertlah School, Nongkham District, Bangkok, to participate GrapeSEED training and workshop (English for Children) and to enhance teaching profession. This time, numbers of experts share and convey experiences to all new trainees fully. In addition to academic year 2017, please welcome two new GS teachers, who have had teaching experience for over 5 years and finished the following degrees as 1. Mr. Adam Crittenden, Australian University of Sydney , Literature and history Dip. in Education (Secondary Teaching), Univ. of New England TESOL Cert. IV (UNSW) 2. Ms. Geraldine Llesis Nakornsan, Filipino Elementary Education, majoring in English and minoring in Mathematics The keynote is based on history and significance of GS, Children Second Language Acquisition, materials usage and pedagogical techniques.

แชร์ข่าวนี้